Inzage bouwdossiers

Iedereen kan een dossier inkijken mits motivatie. Maak voor de inzage van een bouwdossier een afspraak.