Inzage bouwdossiers

Iedereen kan een dossier inkijken mits motivatie. Maak voor de inzage van een bouwdossier een afspraak.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.