Adoptiepremie

Bij een adoptie kun je een adoptiepremie aanvragen.

Voor wie

De adoptiepremie wordt toegekend op aanvraag van de adopterende ouder(s) op voorwaarde dat het kind voor het eerst ten laste komt van dat gezin.

Voorwaarden

De aanvrager moet in het gemeentelijke bevolkingsregister zijn ingeschreven en in de gemeente wonen. 

Er wordt geen adoptiepremie toegekend voor een geadopteerd kind dat loonarbeid verricht en bij een adoptie van een meerderjarige.

Hoe gaan we te werk?

De aanvraag moet worden ingediend op het daartoe bestemde formulier dat door de dienst burgerzaken aan de adopterende ouder(s) wordt bezorgd.

Bedrag

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het bedrag vastgesteld:

 • op 125 euro, splitsbaar in delen van 25 euro, indien de aanvrager
  • de premie ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van het gemeentelijke geboortebos; 
  • de premie ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van de gemeentelijke convenant ontwikkelingssamenwerking;
  • kiest voor cadeaubonnen van de Herentse Wereldwinkel;
  • tegen voorlegging van factuur kiest voor terugbetaling van de aankoop van katoenen luiers;
  • kiest voor cultuurcheques van GC de Wildeman;
 • op 100 euro indien de aanvrager
  • om rechtstreekse uitbetaling van de premie verzoekt;
  • kiest voor een tegemoetkoming op de DifTar-rekening;
 • voor een kind voor wie een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt uitbetaald, wordt de premie verdubbeld, op voorwaarde dat een bewijs wordt voorgelegd waaruit blijkt dat voor het kind deze zorgtoeslag wordt uitbetaald.

Adoptiepremie van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag

In sommige situaties heb je ook recht op een adoptiepremie van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag.

Lees ook