Adoptiepremie

Bij een adoptie kunt u een adoptiepremie aanvragen.

Voor wie

De adoptiepremie wordt toegekend op aanvraag van de adopterende ouder(s) op voorwaarde dat het kind voor het eerst ten laste komt van dat gezin.

Voorwaarden

De aanvrager moet in het gemeentelijke bevolkingsregister zijn ingeschreven en in de gemeente wonen. 

Er wordt geen adoptiepremie toegekend voor een geadopteerd kind dat loonarbeid verricht en bij een adoptie van een meerderjarige.

Hoe gaan we te werk?

De aanvraag moet worden ingediend op het daartoe bestemde formulier dat door de dienst burgerzaken aan de adopterende ouder(s) wordt bezorgd.

Bedrag

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het bedrag vastgesteld:

 • op 125 euro, splitsbaar in delen van 25 euro, indien de aanvrager
  • de premie ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van het gemeentelijke geboortebos; 
  • de premie ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van de gemeentelijke convenant ontwikkelingssamenwerking;
  • kiest voor cadeaubonnen van de Herentse Wereldwinkel;
  • tegen voorlegging van factuur kiest voor terugbetaling van de aankoop van katoenen luiers;
  • kiest voor cultuurcheques van GC de Wildeman;
 • op 100 euro indien de aanvrager
  • om rechtstreekse uitbetaling van de premie verzoekt;
  • kiest voor een tegemoetkoming op de DifTar-rekening;
 • voor een kind met een handicap voor wie verhoogd kindergeld wordt uitbetaald, wordt de premie verdubbeld, op voorwaarde dat een bewijs wordt voorgelegd waaruit blijkt dat voor het kind verhoogd kindergeld wordt uitbetaald.

Adoptiepremie van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag

In sommige situaties heeft u ook recht op een adoptiepremie van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag.

Lees ook

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.