Adoptie

U wilt een kind adopteren? Dat kunt u doen in ons land of in het buitenland. Het kan gaan over een kind dat u kent (bijvoorbeeld het kind van uw partner) of een kind dat u niet kent.

De dienst burgerzaken heeft enkel de taak het adoptievonnis over te schrijven in de registers.

Bij Kind en Gezin kunt u informatie krijgen over de verschillende adoptieprocedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kan u bijstaan tijdens het adoptieproces.

Voorwaarden

Afhankelijk van het type van adoptie, zijn de voorwaarden verschillend. De voorwaarden hebben onder andere te maken met uw eigen leeftijd of het leeftijdsverschil tussen u en het te adopteren kind.

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wilt dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Hoe gaan we te werk?

Adoptie in België 

Neem contact op met:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 14 76 of 02 533 14 77
Info: Kind & Gezin

Adoptie is een juridische maatregel. De dienst burgerzaken schrijft de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten over in het bijgevoegd register van geboortes.

Adoptie in het buitenland

Een buitenlands adoptievonnis moet u in België eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15, 1000 Brussel
Tel: 02 542 75 81
www.just.fgov.be

Daarna schrijft de dienst burgerzaken de adoptiebeslissing over.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Afhandeling

Na de adoptie kunt u een uittreksel van de akte verkrijgen.

Akte aanvragen

Wat meebrengen?

U brengt het adoptievonnis mee, dat wordt door de dienst burgerzaken overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Lees ook

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.