Adoptie

Je wilt een kind adopteren? Dat kun je doen in ons land of in het buitenland. Het kan gaan over een kind dat je kent (bijvoorbeeld het kind van je partner) of een kind dat je niet kent.

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de gemeente beperkt zich tot de registratie van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Bij Kind en Gezin kun je informatie krijgen over de verschillende adoptieprocedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kan je bijstaan tijdens het adoptieproces.

Voorwaarden

Afhankelijk van het type van adoptie, zijn de voorwaarden verschillend. De voorwaarden hebben onder andere te maken met je eigen leeftijd of het leeftijdsverschil tussen jou en het te adopteren kind.

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wilt dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Hoe gaan we te werk?

Adoptie in Belgi묆

Neem contact op met:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 14 76 of 02 533 14 77
Info: Kind & Gezin

Adoptie is een juridische maatregel. De dienst burgerzaken schrijft de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten over in het bijgevoegd register van geboortes.

Adoptie in het buitenland

Een buitenlands adoptievonnis moet u in België eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15, 1000 Brussel
Tel: 02 542 75 81
www.just.fgov.be

Daarna schrijft de dienst burgerzaken de adoptiebeslissing over.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Afhandeling

Na de adoptie kun je een uittreksel van de akte verkrijgen.

Akte aanvragen

Wat meebrengen?

Je brengt het adoptievonnis mee, dat wordt door de dienst burgerzaken overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Lees ook