Stedenbouwkundig attest

Met dit attest kun je nagaan of je voorstellen om te (ver)bouwen mogelijk zijn. Let op: het is geen vergunning. Je vraagt het attest aan bij de dienst bouwen en wonen (zie contactblok). Je maakt daarvoor een afspraak.

Wanneer is een stedenbouwkundig attest nuttig?

  • Als je verschillende voorstellen hebt en wilt weten welke voorstellen haalbaar zijn.
  • Als je zonder architect wilt weten wat er mogelijk is op het perceel.

Hoelang blijft het geldig?

2 jaar.

Wat is de waarde van een attest?

Een stedenbouwkundig attest geeft je zekerheid over wat er stedenbouwkundig mag op het stuk grond, maar het is geen vergunning. De beoordeling van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning volgt de redenering van het attest, tenzij:

  • er belangrijke wijzigingen zijn aan het terrein;
  • de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften veranderd zijn;
  • er bij de adviezen of openbare onderzoeken feiten aan het licht kwamen die nog niet gekend waren bij het stedenbouwkundig attest;
  • er materiële fouten zijn gemaakt bij het stedenbouwkundig attest;
  • het stedenbouwkundig attest niet meer geldig is (maximaal 2 jaar).

Voor wie

Elke burger kan het stedenbouwkundig attest aanvragen:

  • je hebt hiervoor geen architect nodig;
  • je hoeft geen eigenaar van de grond te zijn.

Hoe gaan we te werk?

Kostprijs

MinstensĀ 250 euro

Afhandeling

Afhalen: er is geen termijn vastgelegd op de behandeling van een attest.