Stedenbouwkundig attest

Met dit attest kunt u nagaan of uw voorstellen om te (ver)bouwen mogelijk zijn. Let op: het is geen vergunning. U vraagt het attest aan bij de dienst bouwen en wonen (zie contactblok). U maakt daarvoor een afspraak.

Wanneer is een stedenbouwkundig attest nuttig?

  • Als u verschillende voorstellen hebt en wilt weten welke voorstellen haalbaar zijn.
  • Als u zonder architect wilt weten wat er mogelijk is op het perceel.

Hoelang blijft het geldig?

2 jaar.

Wat is de waarde van een attest?

Een stedenbouwkundig attest geeft u zekerheid over wat er stedenbouwkundig mag op het stuk grond, maar het is geen vergunning. De beoordeling van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning volgt de redenering van het attest, tenzij:

  • er belangrijke wijzigingen zijn aan het terrein;
  • de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften veranderd zijn;
  • er bij de adviezen of openbare onderzoeken feiten aan het licht kwamen die nog niet gekend waren bij het stedenbouwkundig attest;
  • er materiële fouten zijn gemaakt bij het stedenbouwkundig attest;
  • het stedenbouwkundig attest niet meer geldig is (maximaal 2 jaar).

Voor wie

Elke burger kan het stedenbouwkundig attest aanvragen:

  • u hebt hiervoor geen architect nodig;
  • u hoeft geen eigenaar van de grond te zijn.

Hoe gaan we te werk?

Kostprijs

Minstens 250 euro

Afhandeling

Afhalen: er is geen termijn vastgelegd op de behandeling van een attest.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.