Zorgwonen - cohousing en tinyhouses

Vele mensen zitten met vragen rond nieuwe vormen van wonen. Sommigen willen klein(er) gaan wonen; anderen willen samenwonen met vrienden of kennissen (co-housing). Soms moet en wil men ook gaan inwonen bij een zorgbehoevend familielid of vriend (zorgwonen).

Vaak weet men echter niet hoe hiermee te beginnen. Daartoe stelde de gemeente verschillende
beleidskaders op (raadpleegbaar via onderstaande documenten). Hier wordt kort aangegeven welke regels gelden voor deze nieuwe vormen van wonen en tot wie men zich best wendt om meer informatie te bekomen.

Soms moet men zorgen voor een naaste. Dit kan via de creatie van een zorgwoning. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Zorgwonen is geregeld vanuit de Vlaamse overheid. Vaak volstaat daarom bij de gemeente een melding van zorgwonen, al kan het natuurlijk gebeuren dat er verbouwd moet worden. Essentieel is dat de woning één ingang behoudt.


Bij cohousing of andere vormen van gemeenschappelijk wonen deel je altijd vrijwillig
gemeenschappelijke (leef)ruimtes met andere alleenstaanden en/of gezinnen. Ook voor dergelijke projecten waakt de gemeente over haar ruimtelijk beleid.Cruciaal hier is dat het project kan aantonen dat er een wens is langdurig samen te wonen. Het gaat hier dan om meerdere inschrijvingen op één adres en zeker niet om verschillende adressen bij één woning—wat onderverhuring van kamers zou betekenen of een onwettige opsplitsing van de woning.


Ook voor kleinschalig wonen zoals Tiny houses zijn er duidelijke regels. Dit is bijvoorbeeld geen woning aan de rand van het bos of bij een beekje. Ook hier wordt verwacht zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en de natuur aan de natuur te laten. Tiny Houses zijn enkel mogelijk mits ze voldoen aan het ruimtelijke beleid van de gemeente Herent. Zo kun je bijvoorbeeld ook geen Tiny house in de tuin van je vrienden zetten. Een Tiny House hoort nog meest in de bestaande kernen.

Meer info

Voor meer info kun je de documenten onderaan deze pagina raadplegen. Voor concrete vragen
hierover is het aangewezen om steeds voorafgaand contact op te nemen .

Dienst Ruimtelijke Planning en Bouwen
stedenbouw@herent.be
016 85 30 20