Begraafplaatsen, wegname grafmonument

Is een graf vervallen, dan hebben de nabestaanden het recht de grafsteen of de ornamenten weg te nemen, deze blijven namelijk uw eigendom.

Wens je deze stukken mee te nemen, dan doe je dat op eigen kosten en op eigen risico.

Laat je de grafsteen liggen, dan zal de gemeente overgaan tot het verwijderen van de grafsteen. Daarvoor worden geen kosten aangerekend, maar je kunt de steen daarna ook niet meer recupereren.

Voorwaarden

Het graf is vervallen en er wordt niet meer vernieuwd. Of er werd grondafstand gedaan.

Hoe gaan we te werk?

Wij vragen je om bijgaand document in te vullen en aan ons te bezorgen (per post, aan het loket of via begraafplaatsen@herent.be ), je kunt ook het e-formulier hierboven gebruiken. Op die manier weten we tenminste dat de nabestaanden de steen hebben weggehaald en dat er geen sprake is van vandalisme of diefstal.

Praktisch wordt er met je een afspraak gemaakt wanneer je deze werken kunt uitvoeren, zodat deze niet zouden gebeuren tijdens een begraving.