Vrijwilligersverzekering voor verenigingen (Vlaanderen)

Vraag je erkenningsnummer hier aan OF verzeker je vrijwilligers

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. Om waardering uit te drukken voor dat vrijwillig engagement, zorgt de Vlaamse Overheid voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren.

Je kunt de verzekering aanvragen via het digitale loket van vrijwilligersverzekering Vlaanderen

Waarvoor kun je op dit digitale loket terecht?

 • Voor de aanvraag van een erkenningsnummer voor je organisatie. Je kunt eenmaal goedgekeurd zelf je organisatiegegevens hier beheren.
 • Voor de aangifte en het beheer van je activiteiten. Eenmaal je erkend bent, moet je elke activiteit vooraf aangeven, om ze te verzekeren.

Voor wie

Wie kan de verzekering gebruiken?

De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven, of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:
 • een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub, ...
 • een vzw die net opgestart is: tijdens de oprichting van de vzw en het eerste jaar van je werking kan je gebruik maken van de gratis verzekering. Zo heb je tijd om zelf een goede polis af te sluiten. Je krijgt daarvoor tips op www.vrijwilligersverzekeren.be
 • een vzw of stichting zonder betaald personeel
 • een lokale afdeling van een koepelorganisatie kan gebruik maken van de verzekering voor extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht
 • Lees de exacte erkenningscriteria na in het reglement.

Voorwaarden

Wie is uitgesloten van de verzekering?

 • mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
 • vrijwilligers die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
 • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen.
Komt je organisatie niet in aanmerking, dan ondersteunen je graag bij het afsluiten van een goede verzekering. Ontdek alles over vrijwilligers verzekeren op de website van het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk vzw.

Hoe gaan we te werk?

Voor wat zijn vrijwilligers verzekerd?

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Lees wel de uitsluitingen na in de polis: gevechtssporten, zware verbouwingen, ... zijn bijvoorbeeld niet gedekt.
 

Wat met schade?

Heb je onverhoopt een schadegeval, dan moet je zo snel mogelijk deze schade aangeven bij de verzekeraar. Je kunt dit gemakkelijk doen via het online formulier van de verzekeraar.

 • Op de website van de verzekeraar kun je de procedure bij schade in detail nalezen en opvolgen.
 • Geef je schade online aan bij de verzekeraar