Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders

Ben je huurder en ben je een gezin met twee of meer kinderen of hebben één of meer gezinsleden een handicap?

Vraag dan de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders aan.

Op het bezit van een woning of onroerend goed betaalt de eigenaar een belasting: de onroerende voorheffing. Voor bepaalde gezinnen geldt een vermindering op deze voorheffing zoals gezinnen met twee of meer kinderen én gezinnen met één of meer gezinsleden met een handicap. De Vlaamse belastingdienst krijgt voor eigenaars van woningen automatisch de gegevens over de gezinsbijslag voor de kinderen en de handicap van de bewoners. Huurders moeten zelf een aanvraag voor de vermindering indienen. Belangrijk dit niet te vergeten, want het kan je jaarlijks een mooi bedrag opleveren. Als huurder moet je de aanvraag één keer doen. Daarna wordt elk jaar automatisch bekeken of de vermindering nog verder toegekend kan worden, ook voor het nieuwe adres als de huurder zou verhuizen.

Omdat de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering afgetrokken worden op het aanslagbiljet van de verhuurder. De vermindering is eigenlijk voor jou als huurder. Jouw huisbaas moet de vermindering dan doorstorten aan jou, of in mindering brengen van je huishuur. Het aanvraagformulier én meer info over deze premie vind je op de website: https://www.vlaanderen.be/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/onroerende-voorheffing/vermindering-van-onroerende-voorheffing-als-huurder/