Sommige tussenkomsten van de lokale politie, belasting

Er wordt een contant te betalen belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie geheven. Onder sommige kosten wordt verstaan: kosten voor politie-interventies die eerder het particuliere dan het algemene belang dienen en kosten voor het vervoer van dronken personen en personen die administratief aangehouden zijn.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de tussenkomsten van de lokale politie noodzakelijk maken. In geval het minderjarigen betreft zijn de ouders/voogden de belasting verschuldigd.

Kostprijs

  • vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling of naar het politiekantoor: 100 euro;
  • vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.) : 100 euro.

Meer info

2018: De belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie is goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 24 november 2017.

2019-2024: De belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie is goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 5 december 2018.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.