Financiële steun

Personen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen na een grondig behoeftenonderzoek financiële steun krijgen. Het OCMW van Herent biedt die steun niet onvoorwaardelijk.

De financiële steun is opgedeeld in:

Federale steunvormen

- leefloon - recht op maatschappelijke integratie
- leefgeld - equivalent leefloon voor asielzoekers
- installatiepremie voor dak- en thuislozen

OCMW steunbarema

- dringende steun
- eenmalige steun
- eenmalige steun als huurwaarborg
- huurtoelage (bijdrage in de huur)
- voorschotten op sociale uitkeringen
- tussenkomst medische kosten
- tussenkomst begrafeniskosten
- sociaal vitaal minimum

Voor wie

Herentenaren die met financiële moeilijkheden kampen.

Hoe gaan we te werk?

Ten eerste moet de behoeftigheid bewezen zijn. De maatschappelijk werker zal samen met u een behoeftigheidsonderzoek voeren.

Daarnaast moet u actief uw leven in handen nemen door stappen te zetten om uw situatie te verbeteren. Dat kan zijn een inkomen verwerven uit tewerkstelling, een opleiding volgen, bepaalde kosten verminderen ...

Kostprijs

Aan een financiële steun worden voorwaarden gekoppeld en die steun kan worden teruggevorderd.

Dat is afhankelijk van de beslissing die het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) neemt op basis van het advies van de maatschappelijk werkers.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.