Financiële steun

Personen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen na een grondig behoeftenonderzoek financiële steun krijgen. De sociale dienst van Herent biedt die steun niet onvoorwaardelijk.

De financiële steun is opgedeeld in:

Federale steunvormen

 • leefloon - recht op maatschappelijke integratie
 • leefgeld - equivalent leefloon voor asielzoekers
 • installatiepremie voor dak- en thuislozen


OCMW steunbarema

 • dringende steun
 • eenmalige steun
 • eenmalige steun als huurwaarborg
 • huurtoelage (bijdrage in de huur)
 • voorschotten op sociale uitkeringen
 • tussenkomst medische kosten
 • tussenkomst begrafeniskosten
 • sociaal vitaal minimum

Voor wie

Herentenaren die met financiële moeilijkheden kampen.

Hoe gaan we te werk?

Ten eerste moet de behoeftigheid bewezen zijn. De maatschappelijk werker zal samen met jou een behoeftigheidsonderzoek voeren.

Daarnaast moet je actief je leven in handen nemen door stappen te zetten om je situatie te verbeteren. Dat kan zijn een inkomen verwerven uit tewerkstelling, een opleiding volgen, bepaalde kosten verminderen ...

Kostprijs

Aan een financiële steun worden voorwaarden gekoppeld en die steun kan worden teruggevorderd.

Dat is afhankelijk van de beslissing die het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) neemt op basis van het advies van de maatschappelijk werkers.