Infiltratie en/of buffering van hemelwater, premie

De gemeente Herent geeft een premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening voor hemelwater bij bestaande woningen (bouwvergunning dateert van voor november 1999).

Een infiltratievoorziening is een plaats waar het regenwater in de grond kan dringen. Door het water dat op het dak valt naar een infiltratievoorziening af te voeren, komt er minder in de riolering terecht. Daardoor dient deze echt voor de afvoer van afvalwater. Bovendien wordt tevens de grondwatertafel weer op peil gebracht.

Voorbeelden: gracht, vijver, drainagebuis...

Premies Komen in Paren! Vanaf nu zijn de premies voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen als twee handen op één buik. Het is niet langer mogelijk om slechts één van de twee premies aan te vragen. 

Infiltratievoorziening

 • De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte;
 • De plaatsing van een infiltratievoorziening is niet toegelaten als het goed gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied;
 • Als er eveneens een hemelwaterput wordt voorzien die voldoet aan de bepalingen van art. 3.1° mag de afwaterende oppervlakte verminderd worden met 60 vierkante meter.

Mogelijke infiltratievoorzieningen

 • Rechtstreekse infiltratie
  Het water wordt niet afgevoerd, maar kan ter plaatse in de bodem dringen. Mogelijkheden zijn: open verhardingen zoals steenslag en dolomiet, of waterdoorlatende klinkers. Ook het vervangen van nutteloze verhardingen door maaipaden is een optie.
 • Bovengrondse infiltratie
  Hieronder worden infiltratiekommen en wadi's verstaan: open infiltratiebekkens op plaatsen waar de grond goed doorlaatbaar is. Zo krijg je een vochtige zone in de tuin die kan worden aangelegd als vochtige zone. Op publiek domein worden deze infiltratiebekkens vaak ingericht.
 • Ondergrondse infiltratie
  Het is mogelijk ondergrondse infiltratieputten, buizen of geprefabriceerde elementen te plaatsen. Deze systemen komen neer op een opvangtank zonder bodem waaruit het water na verloop van tijd kan doorsijpelen naar de ondergrond.

Hemelwaterput

 • minimale inhoud: 5000 l, maximaal 10.000 l;
 • operationele pompinstallatie aanwezig tenzij gravitair gevoed;
 • minimaal 2 aftappunten ofwel WC en buitenkraan ofwel wasmachine en buitenkraan;
 • geen directe verbinding tussen drinkwaternet en leidingnet aangesloten op de hemelwaterput;
 • overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening en/of een buffervoorziening.

Buffervoorziening

 • Als een buffervoorziening moet aangelegd worden, bedraagt het buffervolume van de buffervoorziening minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte;
 • Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare.

Hoe gaan we te werk?

Op 2 oktober 2023 trad de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening in werking. Het is nu verplicht om een infiltratievoorziening toe te voegen bij de aanleg van je hemelwaterput. Waarom? We willen regenwater maximaal op jouw terrein laten insijpelen, in plaats van het kostbare water rechtstreeks naar het riool te leiden. De infiltratievoorziening dient in de mate van het mogelijke bovengronds aangelegd te worden. Dit kan op verschillende creatieve manieren: een charmant vijvertje, een trendy WADI, een modieuze infiltratiegracht.... Deze voorziening bedraagt minimaal 8% van de afwaterende oppervlakte en heeft een buffervolume van minsterns 33 liter per vierkante meter in rekening te brengen afwaterende oppervlakte.

Voor een minimale oppervlakte van 8m2 dient deze voorziening dan minimaal 41cm diep te zijn om te voldoen aan de minimum vereiste van 33l/m2. Je dient geen infiltratievoorziening te voorzien als je perceel kleiner is dan 120m2, indien het technisch niet mogelijk is om een bovengrondse infiltratie aan te leggen kunnen ook andere opties bekeken worden. Voor meer informatie kan je hier alvast een kijkje nemen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

Kostprijs

Het premiebedrag voor een infiltratievoorziening bedraagt 0,15 euro/liter buffervolume met een maximum van 90 % van het factuurbedrag.

Het premiebedrag voor de aanleg van een regenwaterput bedraagt 0,15 euro/liter inhoud, met een maximum van 90 % van het factuurbedrag voor regenwaterput en pompinstallatie.

Meer info

Meer info over de opbouw en de werking van de installaties vind je in de 'waterwegwijzer voor architecten' .

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023