Schuldbemiddeling

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van uw schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingschulden, huurschulden... komen in aanmerking. De dienst schuldbemiddeling heeft een erkenningsnummer en beschikt over speciaal opgeleide maatschappelijk werkers om je bij te staan in de bemiddeling tussen schuldeisers.

Bij een te hoge schuldenlast, wanneer het onmogelijk lijkt om met je huidige inkomsten al je vaste kosten en schulden te betalen kan de dienst schuldhulpverlening je helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling. Bij een goedkeuring zal de arbeidsrechter dan een advocaat - schuldbemiddelaar aanstellen.

Schuldbemiddeling kun je aanvragen om je vaste kosten en/of gemaakte schulden verder op te volgen en de administratieve last (tijdelijk) te verlichten. Samen met de maatschappelijk assistent wordt bepaald welke werkvorm voor je het beste uitkomt. Voor- en nadelen worden besproken.

De doelstelling ligt ruimer dan enkel schulden wegwerken en vaste kosten betalen. Het gaat om bewuster en verantwoord leren omgaan met je budget. In een aantal situaties kijken we indien nodig eveneens naar de dieperliggende oorzaken.

Als de schulden betrekking hebben op consumentenkrediet moet de schuldenaar een 'overeenkomst inzake schuldbemiddeling' ondertekenen.

Wanneer de schulden geen betrekking hebben op schulden in het kader van consumentenkrediet, zijn er geen formele voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van de schuldbemiddeling.

Schuldhulpverlening kan worden opgedeeld in vier concrete werkvormen:

 • éénmalige contacten
 • budgetbegeleiding
 • budgetbeheer
 • aanvraag collectieve schuldenregeling

Voor wie

Voor iedere Herentse burger met betalingsmoeilijkheden die (tijdelijk) niet in staat is om zijn budget zelf te beheren.

Hoe gaan we te werk?

 • Vrijwillig en op ieder moment opzegbaar door beide partijen.
 • Niet enkel voor mensen met een laag inkomen, maar voor iedereen met problemen rond budgetteren en/of schulden.
 • Bij een collectieve schuldbemiddeling wordt een externe advocaat-schuldbemiddelaar aangesteld via de arbeidsrechter.
 • Bij een opening budgetbeheer moet je een volmacht aan de maatschappelijk werker geven.

Wanneer de problematiek in hoofdzaak te maken heeft met schulden en/of achterstallen zal je dossier naar de dienst schuldhulpverlening worden doorverwezen nadat je je eerst hebt aangemeld bij een maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst.

Kostprijs

 • Gratis dienstverlening.
 • Bij een collectieve schuldenregeling rekent de schuldbemiddelaar/advocaat wel ereloonkosten aan.

Wat meebrengen?

 • Identiteitsdocumenten meebrengen;
 • facturen, contracten...