Begrafeniskosten, regeling bij onvoldoende middelen

Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen de begrafeniskosten.

Indien er geen familie of erfgenamen zijn of ze hebben daarvoor onvoldoende middelen, kan aan de sociale dienst een tussenkomst in de begrafeniskosten worden gevraagd.

Voor wie

Erfgenamen, familieleden of aanverwanten van een overleden inwoner van de gemeente Herent, waarbij de overleden persoon en de erfgenamen over onvoldoende financiële middelen beschikken om de begrafenis te betalen.

Hoe gaan we te werk?

  • Je dient de aanvraag in voor de begrafenisplechtigheid plaatsvindt. Je kunt een afspraak maken bij de sociale dienst. Een maatschappelijk werker zal aan de hand van één of meer gesprekken een sociaal-financieel onderzoek voeren.
  • Op basis van dat onderzoek beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of er een tussenkomst wordt toegekend. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter van de sociale dienst de beslissing nemen.
  • De sociale dienst komt tussen voor een bedrag van ten hoogste 1250 euro en komt niet tussen in kosten voor drukwerk, bloemen of koffietafel.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Bewijs van inkomsten, uittreksels zicht- en spaarrekening.