Begrafeniskosten, regeling bij onvoldoende middelen

Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen de begrafeniskosten.

Indien er geen familie of erfgenamen zijn of ze hebben daarvoor onvoldoende middelen, kan aan de sociale dienst van het OCMW een tussenkomst in de begrafeniskosten worden gevraagd.

Voor wie

Erfgenamen, familieleden of aanverwanten van een overleden inwoner van de gemeente Herent, waarbij de overleden persoon en de erfgenamen over onvoldoende financiële middelen beschikken om de begrafenis te betalen.

Hoe gaan we te werk?

  • U dient de aanvraag in voor de begrafenisplechtigheid plaatsvindt. U kunt zich aanmelden aan het onthaal waar u wordt doorverwezen naar een maatschappelijk werker van het OCMW die aan de hand van één of meer gesprekken een sociaal-financieel onderzoek zal voeren.
  • Op basis van dat onderzoek beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of er een tussenkomst wordt toegekend. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter van het OCMW de beslissing nemen.
  • Het OCMW komt tussen voor een bedrag van ten hoogste 1250 euro. Het OCMW komt niet tussen in kosten voor drukwerk, bloemen of koffietafel.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Bewijs van inkomsten, uittreksels zicht- en spaarrekening.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.