Activeringsheffing

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

De gemeentelijke activeringsheffing in Herent is ingegaan op 1 januari 2013. Zolang het perceel onbebouwd blijft en u niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, wordt u belast op dat onbebouwde perceel.

Raadpleeg de infobrochure voor meer informatie.

Voorwaarden

U bent eigenaar van de onbebouwde grond en komt niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Het perceel is onbebouwd, dat wil zeggen dat er geen bouwwerken begonnen zijn of dat er op het perceel geen constructie gebouwd is overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Hoe gaan we te werk?

  • Elke eigenaar van een onbebouwd perceel dat in aanmerking komt voor de activeringsheffing ontvangt een aangifteformulier. Hebt u toch geen aangifteformulier ontvangen, dan vraagt u het zelf aan. Het ingevulde aangifteformulier bezorgt u terug.
  • Of u vult de aangifte online in.

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 23 november 2017.

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

 

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.