Activeringsheffing

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

De gemeentelijke activeringsheffing in Herent is ingegaan op 1 januari 2013. Zolang het perceel onbebouwd blijft en je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, word je belast op dat onbebouwde perceel.

Raadpleeg de infobrochure voor meer informatie.

Voorwaarden

Je bent eigenaar van de onbebouwde grond en komt niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Het perceel is onbebouwd, dat wil zeggen dat er geen bouwwerken begonnen zijn of dat er op het perceel geen constructie gebouwd is overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Hoe gaan we te werk?

  • Elke eigenaar van een onbebouwd perceel dat in aanmerking komt voor de activeringsheffing ontvangt een aangifteformulier. Heb je toch geen aangifteformulier ontvangen, dan vraag je het zelf aan. Het ingevulde aangifteformulier bezorg je terug.
  • Of je vult de aangifte online in.

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 23 november 2017.

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.