Bouwmisdrijf of -overtreding melden

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Schriftelijk melden

Liever niet online melden? Het kan ook schriftelijk. Stuur een brief of mail naar de dienst bouwen en wonen:

 • beschrijving van de werken of handelingen;
 • het adres en de locatie van de werken of handelingen;
 • foto’s;
 • andere relevante info;
 • je contactgegevens (om je te kunnen contacteren voor vragen - anonieme klachten behandelen we niet). We delen je contactgegevens nooit mee aan de overtreder.

Opmerking

De dienst treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheid, (water)schade ... Daarvoor kun je terecht bij de dienst burenbemiddeling (burenbemiddeling@herent.be) of het vredegerecht.

Hoe gaan we te werk?

1. We behandelen de melding discreet

We doen eerst een vooronderzoek op kantoor: we kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening nageleefd worden. Eventueel doen we ook een controle ter plaatse.

2. We bepalen of er een proces-verbaal moet opgesteld worden

 • geen overtreding: we sluiten het dossier af;
 • overtreding, maar geen prioriteit: je krijgt een mail met andere opties;
 • overtreding: we sturen een proces-verbaal naar de overtreder, het parket en de inspectie RWO Vlaams-Brabant.

3. Bij een proces-verbaal heeft de eigenaar 3 mogelijkheden

 • Binnen de 30 dagen moet hij zijn keuze kenbaar maken:
 • een regularisatieaanvraag indienen;
 • de toestand herstellen in de oorspronkelijke staat;
 • de minnelijke schikking: die vraag je aan bij de inspectie RWO Vlaams-Brabant

4. Vanaf dan zijn er 2 mogelijke scenario’s

 • De bouwovertreding wordt niet volledig geregulariseerd of de oorspronkelijke toestand wordt niet volledig hersteld: het parket kan de overtreder vervolgen.
 • De bouwovertreding wordt volledig geregulariseerd of het herstel naar de oorspronkelijke toestand wordt volledig uitgevoerd: de overtreder kan een hercontrole aanvragen via stedenbouw@herent.be De behandeltermijn is ongeveer 3 maanden. Tijdens deze hercontrole stellen we vast of de bouwovertreding volledig werd weggenomen. De bouwcontroleurs stellen zowel de overtreder als het parket op de hoogte van de vaststelling.

Afhandeling

De gemeente behandelt eerst de meldingen van algemeen belang en voor een goede ruimtelijke ordening.