Hitte- en ozonpieken, tips en voorzorgsmaatregelen

Als drie opeenvolgende dagen de gemiddelde dagtemperatuur hoger is dan 29,6 °C en het 's nachts gemiddeld warmer is dan 18,2 °C spreken we van een hittegolf.

Tijdens een periode van aanhoudende hitte kunnen er ook hoge concentraties ozon in de lucht voorkomen. Dat komt omdat onze auto's, vrachtwagens en fabrieken, onze eigen schoorsteen en zelfs onze verf- en schoonmaakproducten het hele jaar door vervuilende gassen in de lucht spuwen. Een verhoogde ozonconcentratie in de lucht heeft een negatieve impact op de gezondheid.

Hitte kan leiden tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting of zelf een hitteslag. Veel ozon in de lucht maakt u kortademig, bezorgt u oog- en keelirritaties en hoofdpijn. Voor gevoelige personen (baby's, kinderen, ouderen boven de 65 jaar en (chronisch) zieken zoals mensen met astma, hart- en vaatziekten, nierziekten en suikerziekte), personen die langere tijd aan hitte en ozon blootgesteld worden en mensen die zware fysieke inspanningen leveren kunnen de gezondheidsklachten ernstiger zijn.

Enkele tips:

 • Drink meer dan gewoonlijk
  • drink bij voorkeur mineraal water
  • vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker
  • help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken!
 • Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Zoek de koelte op en koel uw lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad…).
 • Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.
 • Bescherm u tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje.

Bezoek ouderen of hulpbehoevenden en bied uw hulp aan!

Laat uw kinderen nooit achter in een geparkeerde auto!