Kraamgeld (geboortepremie)

Het kraamgeld is een éénmalige premie die je krijgt bij de geboorte van een kind. Je kunt het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van je kind.

Vanaf 1 januari 2019, gaat het kraamgeld op in het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Hoe gaan we te werk?

Als je het kraamgeld niet aanvraagt voor de geboorte, dan wordt je recht op kraamgeld automatisch onderzocht op het moment dat je kinderbijslag aanvraagt. Je hoeft het kraamgeld dan niet meer apart aan te vragen.

Wie doet de aanvraag?

Zowel de moeder als de vader kan het kraamgeld aanvragen.

Als beide ouders geen aanvraag kunnen doen omdat ze niet werken en geen uitkering of pensioen krijgen, kan of de stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin in deze volgorde:

  • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin)

Hoe doe je de aanvraag?

Overgang van kraamgeld naar startbedrag Groeipakket vanaf 1 januari 2019

Je kunt het startbedrag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) zodra je in je zesde zwangerschapsmaand bent. Dat is dus vier maanden voor de geschatte geboortedatum.

Je kiest zelf bij welke uitbetaler van het Groeipakket je de aanvraag startbedrag doet.

Vraag je het startbedrag aan vóór de geboorte? Dan moet je jouw uitbetaler ook een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum bezorgen. Het attest zelf moet ook ondertekend zijn na minstens 5 maanden zwangerschap.

Bij een adoptie moet je bij je aanvraag een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie voegen. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Je ontvangt altijd het bedrag waarop je recht hebt op basis van de geboortedatum van je kind, niet op basis van de aanvraagdatum. 

Uitbetaling

Het kraamgeld wordt betaald aan de moeder. In geval van mee-moederschap wordt het kraamgeld betaald aan de biologische moeder. Je kunt het kraamgeld krijgen ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap.

Andere kraamgelden

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties waarvan je kraamgeld kunt krijgen.

  • Kraamgeld van de gemeente: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van je gemeente.
  • Kraamgeld van het ziekenfonds: neem contact op met je ziekenfonds.

Kostprijs

Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.272,52 euro
Elk volgend kind 957,42 euro
Elk kind van een meerling 1.272,52 euro