Omgevingsvergunning, ingedeelde inrichting of activiteit

Exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses (check hier de indelingslijst van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA's)).

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2 (voor klasse 3 volstaat een melding);
 • veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 1 of 2. 

Andere aanvragen in het omgevingsloket:

 • bestaande milieuvergunning omzetten naar een omgevingsvergunning;
 • melden van overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 • verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden;
 • schorsing en opheffing van ingedeelde inrichting en activiteit;
 • melden van stopzetting of verval van een vergunning.

Melding

In sommige gevallen volstaat voor stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten een melding 

Meer uitleg

Je vindt meer uitleg in het omgevingsloket.

Hoe gaan we te werk?

 • Je kunt na afspraak ook inlichtingen inwinnen bij de milieudienst.
 • Beschrijf je vraag zo nauwkeurig mogelijk bij het maken van een afspraak.
 • Optioneel kun je de volgende gegevens of documenten meebrengen:
  • adres;
  • aard van activiteit;
  • documenten, vroegere vergunningen ...;
  • plannen / schetsen.
 • Je kunt een afspraak maken op www.herent.be