MyBEnefits

Met MyBEnefits kun je snel en eenvoudig nagaan of je bepaalde sociale statuten (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, verlies van zelfraadzaamheid...) bezit die recht geven op specifieke voordelen. Bovendien kun je hiervan onmiddellijk een bewijs aanmaken om voor te leggen aan de betrokken organisatie. 

Je kunt ook je sociale voordelen opzoeken, zowel op basis van woonplaats, statuut, als per sector (sport, cultuur en vrije tijd).

De toekennende instantie kan op haar beurt via diezelfde app controleren op welke voordelen je recht hebt. Ze kunnen de code uitlezen en met vertrouwen het voordeel toekennen.

Hoe gaan we te werk?

Heb je een smartphone? Download de app voor iOS of Android en ontdek snel je voordelen.
Of ga naar MyBEnefits.fgov.be.

  1. Open de app en klik op “Mijn gegevens”
  2. Meld je aan via itsme of met je eID
  3. Bekijk het overzicht van je sociale statuten
  4. Kies een sociaal statuut en genereer een unieke QR-code (app) en 12-cijferige
    code (website)
  5. Toon de code aan de toekennende instantie om je voordeel te verkrijgen

Via de app of op MyBEnefits.fgov.be krijg je een lijst van de voordelen in de
verschillende sectoren zoals sport, cultuur en vrije tijd. Via een eenvoudige opzoeking kun je de
voordelen per sector bekijken.