Meldpunt discriminatie op de huurmarkt

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden.
Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

 • directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan);
 • indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom);
 • onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen want die maken te veel lawaai);
 • opdracht tot discriminatie (bv. verhuurder vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van vreemde origine toe te laten);
 • het weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap.

Hoe gaan we te werk?

Meldpunt

 • Meen je het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan moet je daarvan een bewijs leveren.
 • Beschik je over duidelijke e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat je gediscrimineerd werd, dan is het aan de verhuurder om die te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.
 • Je kunt een melding doen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut via deze link
  Mocht je hierbij hulp nodig hebben of vragen hebben, neem dan zeker contact op met het Woonenergieloket.
 • Het Woonenergieloket is telefonisch bereikbaar op 0471 85 03 77 of via woonenergieloket@herent.be.

Lees ook