Machtiging verkoop voor een goed doel op het grondgebied van de gemeente Herent