Lokaal materialenplan

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en
preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in
artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.


Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kun je tegelijkertijd via volgende
kanalen raadplegen: