Lijk- en asbezorging van personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- en vreemdelingenregister en ontgravingen van stoffelijke overschotten en opgravingen en/of overbrengingen van asurnen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Kostprijs

  • Asverstrooiing: 150 euro
  • Begraving in een columbarium, urnenveld, volle grond of kelder: 300 euro
  • Ontgraving van een persoon: 750 euro
  • Ontgraving van een asurne uit een urnenveld of een columbarium: 400 euro

Meer info

2019 - 2024: goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.