jeugdraad

De jeugdraad wil graag de Herentse jeugd vertegenwoordigen bij het bestuur.
Deze werkgroep van jongeren geeft advies rond jeugdbeleid en alle aangelegenheden waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn.
Ze wil een platform aanbieden aan alle Herentse jongeren om te kunnen discussiëren, informatie te delen en elkaar te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.
De jeugdraad zet initiatieven op om jongeren bij elkaar te brengen en ondersteunt andere initiatieven die dezelfde doelstelling voor ogen heeft.

Samenstelling