jeugdraad

De Herentse jeugdraad geeft advies bij gemeentelijk jeugdbeleid en alles waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. De jeugdraad wil een platform bieden aan alle Herentse jongeren om te kunnen discussiëren, informatie te delen en elkaar te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. De jeugdraad zet soms zelf initiatieven op om jongeren bij elkaar te brengen en ondersteunt andere initiatieven die dezelfde doelstelling voor ogen hebben. De uitgebreide werking van de jeugdraad vind je in de statuten.

Werking van de jeugdraad

  • het bestuur: zij bepalen samen met de jeugddienst en de schepen van jeugd de prioriteiten voor het huidige werkingsjaar, stellen de planning op en bereiden de vergaderingen voor. Het bestuur wordt verkozen uit de vaste leden van de stafraad.
  • de stafraad: in de stafraad komen uiteenlopende thema's aan bod die betrekking hebben op het gemeentelijke jeugdbeleid en verenigingsleven. De stafraad zorgt o.a. voor adviesverlening, opvolging van de werkgroepen, informatiedoorstroom naar de eigen werking, enz. De stafraad bestaat uit vaste vertegenwoordigers van erkende Herentse jeugdverenigingen, maar staat open voor alle jongeren tussen 16 en 30 jaar die mee willen nadenken over het Herentse jeugdbeleid.
  • de werkgroep subsidies: zij buigen zich over de inschatting, planning en verdeling van materiaal- en infrastructuursubsidies, engagementssubsidies en kampvervoer. De werkgroep subsidies bestaat uit vaste vertegenwoordigers van erkende Herentse jeugdverenigingen.
  • tijdelijke werkgroepen, die naargelang de noodzaak samenkomen

Iets bespreken?

Heb je vragen over de werking van onze jeugdraad, wil je een thema op tafel leggen of bespreekbaar maken, wil je graag aansluiten bij de jeugdraad of één van de werkgroepen? Geef een seintje aan de voorzitter van de jeugdraad of jeugdraad@herent.be 

Samenstelling