Inkomensattest beschikbaar via internet

Hoe kan ik een inkomstengetuigschrift of een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

Veel belastingplichtigen kloppen bij de FOD Financiën aan voor een inkomstengetuigschrift of een kopie van hun aanslagbiljet. Nochtans zijn die documenten gewoon beschikbaar via het internet. Als de belastingsdienst, de gemeente en of het OCMW u vraagt om uw inkomen te bewijzen (bv. voor kinderopvang, bepaalde premies, enz.) kunt u uw inkomensattest digitaal opvragen.

Hoe gaan we te werk?

Via http://www.myminfin.be kan iedereen zijn eigen fiscaal dossier raadplegen. Daarop zijn de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting van de voorbije jaren beschikbaar, maar ook allerlei fiches (bv. loonfiches uitgereikt door de werkgever) die noodzakelijk waren om de belastingen te berekenen.

Meer info

Voor het raadplegen van het eigen fiscale dossier op http://www.myminfin.be hebt u een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart nodig (meer informatie op http://www.eid.belgium.be). Een andere mogelijkheid is om via http://www.myminfin.be een zogenaamde 'token' met persoonlijke toegangscodes aan te vragen.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.