Inkomensattest beschikbaar via internet

Hoe kan ik een inkomstengetuigschrift of een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

Veel belastingplichtigen kloppen bij de FOD Financiën aan voor een inkomstengetuigschrift of een kopie van hun aanslagbiljet. Nochtans zijn die documenten gewoon beschikbaar via het internet. Als de belastingsdienst, de gemeente en of het OCMW je vraagt om je inkomen te bewijzen (bv. voor kinderopvang, bepaalde premies, enz.) kun je je inkomensattest digitaal opvragen.

Hoe gaan we te werk?

Via http://www.myminfin.be kan iedereen zijn eigen fiscaal dossier raadplegen. Daarop zijn de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting van de voorbije jaren beschikbaar, maar ook allerlei fiches (bv. loonfiches uitgereikt door de werkgever) die noodzakelijk waren om de belastingen te berekenen.

Meer info

Voor het raadplegen van het eigen fiscale dossier op http://www.myminfin.be heb je een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart nodig (meer informatie op http://www.eid.belgium.be). Een andere mogelijkheid is om via http://www.myminfin.be een zogenaamde 'token' met persoonlijke toegangscodes aan te vragen.