Home-Start: opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen

Home-Start biedt steun aan aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar. Sinds begin 2023 is de organisatie ook actief in Herent.

Een Home-Start-vrijwilliger, die eerst een korte opleiding heeft gekregen, gaat wekelijks langs bij het gezin. De vrijwilliger helpt de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders te vergroten. Zij helpen ouders met de thuisadministratie, het zoeken naar een vrijetijdsbesteding voor de kinderen en ze bieden een luisterend oor.

Op die manier werkt Home-Start aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin en bieden ze sociale en opvoedkundige steun. Vrijwilligers staan er niet alleen voor. Regelmatig zien ze collega-vrijwilligers tijdens intervisiemomenten en ze kunnen altijd raad vragen aan de lokale coördinator.

Tijdens een Home-Start-traject worden de sterke kanten van de kinderen, jongeren en ouders belicht. Ze leren hoe ze hun sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze de veelvoorkomende lichte problemen die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.

Interesse om Home-Start vrijwilliger te worden?