Home Start

Home-Start Vlaanderen biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie, van bij de zwangerschap tot 12 jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en opvoedingsvaardigheden van de ouders, werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociaal netwerk en talenten van de gezinsleden en wordt er actief ingezet op het verkennen van de grondrechten.

Met de één op één aanpak willen ze:

  • talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen
  • het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken
  • ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden.