Speelterrein Henkel

Eind 2013 werd de eerste aanzet gegeven om een nieuw speelterreintje in te richten op het grasveld tussen de vernieuwde Henkelsite en het station. Uit een boeiend overleg met de buurt kwam een voorstel tot stand.

Nu zijn we eindelijk door de lange administratieve molen (grondoverdacht, aanbesteding ...) zijn wordt er dit jaar een nieuw speel- & ontmoetingsplekje gecreëerd op dat centraal gelegen stukje groen. De Duitse firma Krambamboul heeft daarvoor een creatief en uitdagend speellandschap ontworpen. In de bijlage is het ontwerp daarvan terug te vinden.

Een ontwerp dat plaats biedt voor jong en oud. Voor de kleuter met een oneindige fantasie een paradijs, maar ook de avontuurlijke acrobaten zullen hier zeker hun gading vinden. 

Hoe gaan we te werk?

Tegen half februari zou Krambamboul klaar moeten zijn met de plaatsing van het speellandschap. Uiteraard zijn we daarvoor wat afhankelijk van het weer.

Aansluitend zal er in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland het onmisbare groen aangeplant worden. Enkele fruitbomen, haagjes, struikjes ... zullen er een gezellige en groene plek van maken. Dat zal gebeuren in maart. Daarna geven we het gras en het groen nog even alle tijd en rust om aan te sterken en te groeien.

Zo zullen we dan op woensdag 20 juni met een feestelijke inhuldiging het terreintje officieel kunnen openen.

Bij vragen kun je uiteraard ook altijd contact opnemen met de jeugddienst.

Lees ook