Handhaving

Omgevingshandhaving met regels inzake stedenbouw en milieu is belangrijk voor de (be)leefbaarheid van onze gemeente.

Hoe gaan we te werk?

 • We hanteren het beleidsplan 'Omgevingshandhaving’ (zie bijlage) als leidraad om efficiënt en doelmatig op te treden.
 • De volgende prioriteiten worden proactief gescreend en gecontroleerd.
  • Milieu:
   • Zwerfvuil en sluikstorten
   • Grondwater, hemelwater en waterlopen
   • Bodem
  • Ruimtelijke ordening:
   • Wijzigen aantal woongelegenheden
   • Reliëfwijzigingen
   • Misdrijven op RUP Open Ruimte, RUP Zonevreemde woningen en RUP Zonevreemde bedrijven
   • Het plaatsen van constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
 • Dat betekent niet dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor niet-prioritaire overtredingen. Ook die zullen worden geconstateerd.
 • De handhavingstaken worden uitgevoerd in samenwerking met Interleuven. Zij beschikken over gekwalificeerd personeel die als verbalisant ruimtelijke ordening en als toezichthouder milieu kunnen optreden. De handhavers van Interleuven staan in nauw contact met de politiediensten, gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.
 • Heb je in de toekomst werken gepland, vergeet dan niet vooraf te informeren bij de dienst stedenbouw of er een omgevingsvergunning vereist is.

Meer info

 • De gemeenteraad heeft in zitting van 15 december 2020 het ‘Beleidsplan Omgevingshandhaving’ goedgekeurd.
 • Publicatie op de website: 5 januari 2021