Drijfkracht, belasting

Indien u in aanmerking komt als belastingplichtige voor de belasting op drijfkracht, ontvangt u van de gemeente elk jaar opnieuw een aangifteformulier. Dat moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd voor de in het formulier vermelde vervaldatum.

Voor wie

Belastingplichtigen voor de belasting op drijfkracht (ondernemingen).

Hoe gaan we te werk?

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar aan de gemeente de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen.

U kunt uw aangifteformulier, behoorlijk ingevuld overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6 in Herent of mailen naar kristel.mues@herent.be.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 26 euro per kilowatt.

Meer info

2019: Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

2020 - 2025: Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2019 en gepubliceerd op 2 december 2019.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.