Drijfkracht, belasting

Indien je in aanmerking komt als belastingplichtige voor de belasting op drijfkracht, ontvang je van de gemeente elk jaar opnieuw een aangifteformulier. Dat moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd voor de in het formulier vermelde vervaldatum.

Voor wie

Belastingplichtigen voor de belasting op drijfkracht (ondernemingen).

Hoe gaan we te werk?

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar aan de gemeente de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen.

Je kunt je aangifteformulier, behoorlijk ingevuld overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6 in Herent of mailen naar kristel.mues@herent.be.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 26 euro per kilowatt.

Reglement

2019:20181113 - Drijfkracht

Aangifteformulier:Aangifte drijfkracht 2021

2020 - 2025:20191112 - Drijfkracht

Meer info

2019: Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

2020 - 2025: Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2019 en gepubliceerd op 2 december 2019.