Doodgeboren kind, aangifte

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
  • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.
  • Werd het kindje geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Hoe gaan we te werk?

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Reglement

Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond .(B.S. 24 juni 1999)

Wat meebrengen?

  • Overlijdensattest en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald)

Bijkomende informatie

Op de begraafplaatsen wordt een foetusweide ingericht.

Overgangsmaatregelen

Tot 30 maart 2020 kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van levenloos kind heeft opgemaakt voor een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur vragen alsnog voornamen en/of een familienaam te vermelden.

Tot 30 maart 2020 kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking (op voorlegging van een medisch attest). In deze akte kan een voornaam worden vermeld.

 Uittreksel

Na de aangifte kunt u steeds een uittreksel uit de akte verkrijgen.

Afschrift akte opvragen

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.