milieuadviesraad

De milieuadviesraad (MAR) wil een nette, mooie en gezonde leefomgeving voor elke inwoner van Herent. Een omgeving ook met groene zones, open ruimte & landbouw, natuurbelevings- en recreatiekansen. Hierbij hoort tevens een goede bodem-, lucht- en waterkwaliteit en een goed netwerk aan trage wegen. Er is ook aandacht voor stilte, bioritme en biodiversiteit.

De MAR wil wegen op het beleid door advies te geven, maar ook door proactief te zijn. De raad zal dus zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

De MAR vindt communicatie zeer belangrijk. Zij wil de spreekbuis zijn van de Herentse bevolking naar het beleid toe, maar andersom ook communiceren naar de bevolking over het milieubeleid en de milieu-initiatieven in Herent. Lees meer in de visietekst.

Samenstelling