advies- en overlegplatform sport

Het AOP-sport brengt advies uit over het sportbeleid van de gemeente. Het maakt inspraak van burgers rond de thema's sport en bewegen mogelijk. Het domein sport is hierin heel ruim. Iedereen kan zowel in los als in vast verband deel uitmaken van dit overleg.
 

Hoe wordt het AOP-sport georganiseerd?

Het AOP-sport bestaat uit:
 • een platform dat representatief is voor het sportgebeuren binnen de gemeente. Iedereen die betrokken wil zijn bij het gemeentelijk sport- en beweegbeleid is welkom. Dit platform is open voor iedereen en wordt minstens 1 maal per jaar georganiseerd.
 • Een kernraad die bestaat uit leden die gekozen zijn uit de vaste werkgroepen. Er kunnen per vaste werkgroep maximaal 2 vertegenwoordigers in de kernraad verkozen worden. De kernraad kan aangevuld worden met sportdeskundigen. De kernraad formuleert het definitieve advies naar de gemeente.
 • Vaste werkgroepen: sport– of beweegclusters waarbinnen zich verschillende thema’s ter bespreking voorgelegd worden. Alle geïnteresseerden kunnen steeds vrij deelnemen. De vaste werkgroepen zijn:
  • Binnensporten (verenigingen),
  • Buitensporten (verenigingen),
  • Anders georganiseerde sport(ers),
  • Scholen,
  • Kansarmen en G-sport (personen met beperking),
  • Commerciële sportaanbieders.
 • Tijdelijke werkgroepen die thematisch samenkomen.

Voor wie

Iedereen met een mening over sport en bewegen is welkom in de vaste en tijdelijke werkgroepen. De leden van de kernraad worden gekozen uit leden van de vaste werkgroepen.
 

Samenstelling

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.