Afwijking wekelijkse rustdagen

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor 2022 op volgende data een afwijking op de wekelijkse rustdag toe te staan:

 • zondag 13 februari 2022 tot en met zaterdag 19 februari 2022 - VALENTIJN
 • zondag 17 april 2022 tot en met zaterdag 23 april 2022 - PASEN
 • maandag 25 april tot en met zondag 1 mei 2022– EVENT 1 MEI MARKT
 • maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 - MOEDERDAG
 • maandag 27 juni tot en met 3 juli 2022– START ZOMERSOLDEN
 • maandag 15 augustus tot en met 21 augustus - MOEDERDAG
 • maandag 29 augustus 2022 tot en met zondag 4 september 2022 – START NIEUWE SCHOOLJAAR
 • maandag 26 september tot en met zondag 2 oktober 2022 – DAG VAN DE KLANT
 • maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 – ALLERHEILIGEN
 • maandag 7 november tot en met zondag 13 november 2022 - WAPENSTILSTAND
 • maandag 21 november tot en met zondag 25 november 2022 – SINTERKLAAS
 • maandag 28 november tot en met zondag 4 december 2022 – SINTERKLAAS
 • zondag 11 december tot en met zaterdag 17 december 2022 – KERST
 • zondag 18 december tot en met zaterdag 24 december 2022 – KERST
 • zondag 25 december tot en met zaterdag 31 december 2022– EINDEJAAR

Als handelaar moet u zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.
Handelszaken, behoudens uitzonderingen, moeten sluiten:

 • voor 5 uur en na 20 uur· 
 • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan.
 • Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven. Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

 • Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Voor wie

Detailhandel

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden· 
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten· 

per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan

Hoe gaan we te werk?

De afwijkingen voor de wekelijkse rustdagen worden telkens besproken op de ondernemersraad alvorens voorgelegd aan het schepencollege. 

aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Reglement

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft
 • Wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft
 • Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitsluiting van de sector van de verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen van het toepassingsgebied van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Uitzonderingen

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan deze wetgeving:

 1. verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s")
 2. verkoop aan huis op uitnodiging van de consument
 3. verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…)
 4. verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens
 5. dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden
 6. de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 1. kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij
 2. dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan
 3. brandstof en olie voor autovoertuigen
 4. consumptie-ijs in individuele porties
 5. voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.