Afwijking wekelijkse rustdagen

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor 2023 & begin 2024 op volgende data een afwijking op de wekelijkse rustdag toe te staan:

  1. zondag 12 februari tot en met zaterdag 18 februari 2023 – VALENTIJN
  2. maandag 3 april tot en met zondag 9 april 2023– PASEN
  3. zondag 30 april tot en met zaterdag 6 mei 2023– EVENT 1 MEI MARKT
  4. maandag 8 mei tot en met zondag 14 mei 2023 - MOEDERDAG
  5. zaterdag 1 juli tot en met zondag 9 juli 2023 – START ZOMERSOLDEN
  6. maandag 14 augustus tot en met 20 augustus 2023 – MOEDERDAG
  7. maandag 28 augustus 2022 tot en met zondag 3 september 2023 – START NIEUWE SCHOOLJAAR
  8. maandag 25 september tot en met zondag 1 oktober 2023 – DAG VAN DE KLANT
  9. maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023 – ALLERHEILIGEN
  10. maandag 6 november tot en met zondag 12 november 2023 – WAPENSTILSTAND
  11. maandag 27 november tot en met zondag 3 december 2023 – SINTERKLAAS
  12. maandag 18 december tot en met zondag 24 december 2023 – KERST
  13. maandag 25 december tot en met zondag 31 december 2023 – EINDEJAAR

  2024

  1. maandag 1 januari 2024 tot en met zondag 7 januari 2024

Voor wie

Detailhandel

Voorwaarden

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

Hoe gaan we te werk?

De afwijkingen voor de wekelijkse rustdagen worden telkens besproken op de ondernemersraad alvorens voorgelegd aan het schepencollege. 

Aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor de afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Reglement

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft
 • Wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft
 • Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitsluiting van de sector van de verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen van het toepassingsgebied van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Uitzonderingen

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan deze wetgeving:

 1. verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s")
 2. verkoop aan huis op uitnodiging van de consument
 3. verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…)
 4. verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens
 5. dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden
 6. de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 1. kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij
 2. dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan
 3. brandstof en olie voor autovoertuigen
 4. consumptie-ijs in individuele porties
 5. voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.