Afwijking wekelijkse rustdagen

Volgende afwijkingen voor 2024 op de wekelijkse rustdag werden vastgelegd:


1. week van 3 januari tot en met 7 januari - WINTERSOLDEN
2. week van 22 januari tot en met 28 januari - WINTERSOLDEN
3. week van 12 februari tot en met 18 februari - VALENTIJN
4. week van 12 maart tot en met 6 april - PASEN
5. week van 29 april tot en met 5 mei - MOEDERDAG
6. week van 6 mei tot en met 12 mei - 1 MEIMARKT
7. week van 1 juli tot en met 7 juli - ZOMERSOLDEN
8. week van 12 augustus tot en met 18 augustus - MOEDERDAG
9. week van 26 augustus tot en met 1 september - NIEUWE SCHOOLJAAR
10. week van 30 september tot en met 6 oktober - WEEKEND VAN DE KLANT
11. week van 28 oktober tot en met 3 november -ALLERHEILIGEN
12. week van 4 november tot en met 10 november -WAPENSTILSTAND
13. week van 25 november tot en met 1 december - SINTERKLAAS
14. week van 23 december tot en met 29 december -KERST
15. week van 30 december tot en met 5 januari 2025 - NIEUWJAAR


Volgende afwijking voor begin 2025 op de wekelijkse rustdag werd vastgelegd
1. week van 6 januari tot en met 12 januari - WINTERSOLDEN

Voor wie

Detailhandel

Voorwaarden

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

Hoe gaan we te werk?

De afwijkingen voor de wekelijkse rustdagen worden telkens besproken op de ondernemersraad alvorens voorgelegd aan het schepencollege. 

Aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor de afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Reglement

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft
 • Wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft
 • Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitsluiting van de sector van de verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen van het toepassingsgebied van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Uitzonderingen

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan deze wetgeving:

 1. verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s")
 2. verkoop aan huis op uitnodiging van de consument
 3. verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…)
 4. verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens
 5. dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden
 6. de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 1. kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij
 2. dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan
 3. brandstof en olie voor autovoertuigen
 4. consumptie-ijs in individuele porties
 5. voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.