Lokaal sociaal beleidsplan

Het nieuwe lokale sociale beleidsplan is geboren. Met dit plan geeft het lokaal bestuur richting aan een verbindend, zorgzaam en solidair Herent. De uitdagingen voor het lokale sociale beleid zijn bijzonder groot.

Het lokaal bestuur wil de komende jaren, samen met de sociale sector en verschillende verenigingen, organisaties en inwoners, de handen in elkaar slaan rond diverse welzijnsthema’s: de toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare zorg, het hebben van voldoende financiële middelen om menswaardig te leven, integratie van nieuwkomers, het voorkomen van eenzaamheid, mee zijn met de digitale technologieën, kans om deel te nemen aan sport en ontspanning,…

Ben je benieuwd naar het lokaal sociaal beleidsplan?

Lees hier het lokaal sociaal beleidsplan

Bestel een boekje van het plan

Ondersteun mee het sociaal beleid in Herent

Het sociaal beleidsplan uitdragen en uitvoeren kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we jou of jouw vereniging nodig.

Word jij of jouw vereniging mee ambassadeur van het plan? Hang deze poster op een zichtbare plaats en toon dat jij of jouw vereniging mee haar schouders zet onder een solidair en inclusief Herent! 

En neem zelf of als vereniging concrete acties die hiertoe bijdragen: help mensen die het moeilijker hebben, heb aandacht voor diversiteit, draag zorg voor kwetsbare inwoners, maak verbinding met je buurt, ... . 

Bestel hier de poster

Ontdek de thema's 

De komende jaren het plan stap voor stap in de praktijk gebracht. Er zal intensief rond deze zeven sociale thema’s

  1. Onderwijs en ontwikkeling
  2. Inkomen
  3. Huisvesting
  4. Arbeid
  5. Zorg en verbinding
  6. Preventieve gezondheid
  7. Samenleven

Klik op één van onderstaande thema's en ontdek de bijhorende actieplannen