Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is bedoeld voor zij die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Dit budget heeft geen leeftijdsgrens of inkomstenvoorwaarden en bedraagt 140 euro per maand 

Voorwaarden

Je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. Dit doe je door elk jaar je zorgpremie te betalen.

Hoe gaan we te werk?

Je dient je aanvraag in bij je zorgkas. Dat is meestal je mutualiteit. De dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit geeft je informatie en ondersteuning bij je aanvraag.

Je kunt deze aanvraag niet zelf digitaal indienen, maar je kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van de Vlaamse sociale bescherming.