Woon- en milieupremies, overzicht

Woon- en milieupremies die gelden voor Herentse inwoners staan verzameld in het overzichtsdocument 'Overzicht premies wonen en milieu Herent 2019'. Dat overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.