Woningkwaliteit: waaraan moet een woning in Vlaanderen voldoen?

De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimumnormen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Aan de hand van die normen doen de woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek.

Zo beoordelen ze de kwaliteit van het gebouw en de binnenkant van de woning aan de hand van de volgende criteria:

 • zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en draagvloeren stevig en stabiel genoeg?
 • Zijn de technische installaties (elektriciteits-, stookolie- of gasinstallatie) voldoende veilig?
 • Is er een risico op CO-vergiftiging?
 • Is er vochtschade?
 • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
 • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
 • Is toegang tot de woning veilig?
 • Zijn bad, keuken en toilet vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
 • Is er in de woning voldoende natuurlijke lichttoevoer?
 • Kan de woning voldoende verlucht worden?
 • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?

Als de woningcontroleur gebreken vaststelt, kent hij strafpunten toe. Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.

Maar er komen extra vereisten bij…
Sinds 2015 is er een verplichte dakisolatienorm voor álle zelfstandige woningen, studio’s en appartementen in het Vlaamse Gewest. Zowel dakisolatie als zoldervloerisolatie komt in aanmerking. Als minimumnorm hanteert men een R-waarde van 0,75m² K/W. Dat komt overeen met een laag van 3 à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal).

Opgelet: Als het dak van een appartementsgebouw niet aan de minimumnorm voldoet, krijgen alle appartementen in het gebouw evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw. Gebreken aan gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle zelfstandige woningen in het gebouw, ongeacht de eigendomssituatie.

Vanaf 2020 voert de Vlaamse Regering gefaseerd een dubbelglasverplichting in. Een woning zonder dubbel glas krijgt dan maximaal 9 strafpunten. Vanaf 2023 loopt dat op tot 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas op zich aanleiding kan geven tot de ongeschiktverklaring van een woning.

Tot slot is er ook de rookmeldersverplichting. Bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties moet al sinds 2009 op elke verdieping een rookmelder worden geplaatst. Ook alle huurwoningen met een huurcontract afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met rookmelders. Sociale huurwoningen moeten sinds 1 januari 2017 rookmelders hebben. Voor privéwoningen met een huurcontract van voor 1 januari 2013 geldt een gefaseerde invoering.

donderdag 21 juni 2018 13.59 u.