Winterweer en toestand van de baan, strooiplan

Kan een burger die slipt op een glad wegdek de wegbeheerder aansprakelijk stellen omdat die niet strooide?

De veiligheidsverplichting die op de overheid rust is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Dit betekent dat van de wegbeheerder niet wordt verwacht dat de weg op elk ogenblik volledig vrij is van sneeuw en ijzel.

Op de weggebruiker rust in de eerste plaats de verplichting om zijn rijgedrag aan te passen aan de staat van de weg en aan de weersomstandigheden.

Het feit dat een weg glad wordt bij ijzel en sneeuw is het gevolg van een natuurlijk fenomeen.

Als wegbeheerder van de lokale wegen strooit de gemeente volgens een prioritair strooiplan.

Meer info

Bron: Vlaanderen, departement mobiliteit en openbare werken

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.