Winterterrassen COVID-19

Met de huidige gezondheidsrichtlijnen wordt nog steeds de voorkeur gegeven aan ontmoetingen in open lucht om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vermijden. De veiligheid van de horecabezoeker primeert. De gemeente Herent wil horecabezoeken immers zo veilig mogelijk laten verlopen. Om die reden worden er ook voor de komende winterperiode en dit tot en met 31 maart 2021 bijkomende mogelijkheden gecreëerd om een open (al dan niet overdekt) horecaterras te realiseren.

De aanvragen en de exploitatie van deze terrassen moeten voldoen aan de nadere regels vastgesteld in 'de tijdelijke verordening winterterrassen covid-19'.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken en afgetoetst. 
Uw aanvraag wordt uiterlijk binnen een termijn van 20 dagen na indiening behandeld.

Vraag hier uw winterterras aan