Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de dienst burgerzaken of hier online kunt vinden.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe gaan we te werk?

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking opstellen en laten registreren?

U geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Een voorbeeld van zo'n tekst, vindt u hier onderaan bij 'wilsverklaringen ivm levenseinde'. Meer informatie hierover vindt u hier onderaan bij 'informatiebundel ivm levenseinde'.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats (urnenveld);
 • bijzetting van de as in een columbarium (urnenmuur);
 • verstrooiing van de as
  • in een strooiweide op een begraafplaats;
  • in de Belgische territoriale zee;
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

U kunt ook laten registreren in welke gemeente u wenst begraven te worden.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Opgelet: als u geen keuze van ritueel hebt aangeduid in uw laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat u expliciet aangeeft dat u geen ritueel wenst. Daarvoor maakt u best een aparte verklaring op, bv. bij een notaris.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • ofwel bijgezet op de begraafplaats.

Bewijsstuk nodig na registratie?

U vraagt het bewijs van uw laatste wilsbeschikking eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die u naar het thuisloket brengt.

U bent ook steeds welkom in De Kouter tijdens de openingsuren.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kunt u het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

 

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.