Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de dienst burgerzaken of hier online kunt vinden.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn
 • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe gaan we te werk?

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking opstellen en laten registreren?

U geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Een voorbeeld van laatste wilsbeschikking, vindt u hier onderaan bij 'wilsverklaringen ivm levenseinde'. Meer informatie hierover vindt u ook onderaan bij 'informatiebundel ivm levenseinde'.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats (urnenveld);
 • bijzetting van de as in een columbarium (urnenmuur);
 • verstrooiing van de as
  • in een strooiweide op een begraafplaats;
  • in de Belgische territoriale zee;
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

U kunt ook laten registreren in welke gemeente u wenst begraven te worden.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Opgelet: als u geen keuze van ritueel hebt aangeduid in uw laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat u expliciet aangeeft dat u geen ritueel wenst. Daarvoor maakt u best een aparte verklaring op, bv. bij een notaris. Een nadeel van deze oplossing is dat een testament meestal pas geopend wordt nadat de uitvaart heeft plaats gehad. In dat geval kennen de nabestaanden uw wensen over het ritueel voor de uitvaartplechtigheid niet en kiezen ze misschien een andere vorm van ritueel. Zorg dus dat uw omgeving op de hoogte is van uw wensen.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden teruggebracht naar de begraafplaats, om er begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden.

Bewijsstuk nodig na registratie?

U vraagt het bewijs van uw laatste wilsbeschikking eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die u naar het thuisloket brengt.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kunt u het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.