Wijk-werken (vroeger PWA)

Sinds 1 januari 2018 is de PWA-werking vervangen door het ‘wijk-werken’. VDAB of OCMW screenen vanaf dan werkzoekenden en leefloners. Wie in aanmerking komt, kan maximaal twee maal zes maanden aan de slag als wijk-werker en mag tot 60 uur per maand werken. Daarvoor ontvangt men een premie bovenop de uitkering. Ondertussen krijgt de wijk-werker begeleiding om door te stromen naar een passende job. En dat is het grote verschil met de vroegere PWA: het wijk-werken is bedoeld als een opstap om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.

Voor wie

Particulieren, scholen, vzw’s en lokale besturen kunnen een aanvraag doen om kleine klussen of opdrachten te laten uitvoeren door de wijk-werkers. De gedetailleerde takenlijst moet nog gemaakt worden door VDAB. Vast staat al dat gemeenten dat aanbod naar keuze kunnen uitbreiden of beperken. VDAB biedt daartoe een online platform aan voor zowel aanbieders als wijk-werkers.

Hoe gaan we te werk?

De intergemeentelijke vereniging IGO is door onze gemeente aangeduid als organisator. IGO beheert dit project onder de naam ‘IGO wijk-werken’.

Meer info

Bent u wijk-werker, gebruiker of partner? U vindt alle info op www.vdab.be/wijk-werken