Wielerwedstrijden

Sinds 1 januari 2020 treedt een nieuw koninklijk besluit in werking betreffende wielerwedstrijden en cyclocrossen in België.

Voor wie

Dit besluit geldt voor alle wielerwedstrijden, dus ook voor alle-terreinwedstrijden, zoals de cyclocrossen, mountainbike wedstrijden en voor de wedstrijden waar een gedeelte met de fiets gereden wordt, zoals de dua- en triathlons. Deze vallen onder dit besluit, zelfs als de wedstrijden niet plaatsvinden op de openbare weg. 

Doortochten en recreatieve tochten vallen niet onder dit besluit.

Voorwaarden

De belangrijkste aandachtspunten uit het koninklijk besluit betreffen het aanwijzen van het aantal signaalgevers door de burgemeester en de verplichte aanwezigheid van een hulppost van het Rode Kruis en een ziekenwagen tijdens de wedstrijd.

Hoe gaan we te werk?

De organisator dient tenminste veertien weken vóór de datum van de wedstrijd bij iedere bevoegde burgemeester een aanvraag tot vergunning in (via het e-loket). De burgemeester bepaalt, in samenspraak met de korpschef, in de vergunning onder meer hoeveel signaalgevers er nodig zijn voor het verzekeren van de veiligheid op de kruispunten, die hij/zij aanwijst op het parcours van de wedstrijd op het grondgebied van zijn gemeente. 

Kostprijs

Voor de aanwezigheid van een ziekenwagen en een hulppost kunt u terecht bij het Rode Kruis. Zij hanteren de volgende tarieven (d.d. 17 januari 2020):

  • aanwezigheid ziekenwagen + bemanning = € 261,44
  • hulppost met 2 vrijwilligers = € 141,56
  • vervoerskosten = € 103,45
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.