Wettelijk samenwonen met een niet-Belg

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om wettelijk samen te wonen met een niet-Belg, brengt u volgendeĀ documenten mee:

  • internationaal paspoort;
  • geboorteakte met apostille of legalisatie indien nodig;
  • attestĀ van ongehuwde staat met apostille of legalisatie indien nodig.