Wettelijk samenwonen beëindigen

Om een wettelijke samenwoonst te beëindigen, moet je zelf stappen ondernemen. Het volstaat niet om elk op een ander adres te gaan wonen.

De wettelijke samenwoonst wordt met andere woorden niet automatisch ontbonden als je niet meer samenwoont.

Je kunt de wettelijke samenwoonst ook beëindigen als je nog op hetzelfde adres blijft wonen.

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

  • 10 euro¬†voor de beëindiging.

In het geval van een éénzijdige beëindiging moet je daar ook de kosten voor de deurwaarder bijtellen.

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Afhandeling

gezamenlijke beëindiging:

Je komt samen naar de dienst burgerzaken. Nadat je de verklaring hebt ondertekend, is de wettelijke samenwoonst meteen beëindigd.

eenzijdige beëindiging:

Je krijgt van de dienst burgerzaken een bewijs mee dat je de wettelijke samenwoonst bent komen beëindigen. Daarmee ga ja naar een deurwaarder om het te laten betekenen. Pas nadat de dienst burgerzaken het bewijs van betekening door de deurwaarder ontvangt, gaat de beëindiging van de wettelijke samenwoonst in.

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaarten