Wettelijk samenwonen beëindigen

Om een wettelijke samenwoonst te beëindigen, moet u zelf stappen ondernemen. Het volstaat niet om elk op een ander adres te gaan wonen.

De wettelijke samenwoonst wordt met andere woorden niet automatisch ontbonden als u niet meer samenwoont.

U kunt de wettelijke samenwoonst ook beëindigen als u nog op hetzelfde adres blijft wonen.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

  • 10 euro¬†voor de beëindiging.

In het geval van een éénzijdige beëindiging moet u daar ook de kosten voor de deurwaarder bijtellen.

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Afhandeling

gezamenlijke beëindiging:

U komt samen naar de dienst burgerzaken. Nadat u de verklaring hebt ondertekend, is de wettelijke samenwoonst meteen beëindigd.

eenzijdige beëindiging:

U krijgt van de dienst burgerzaken een bewijs mee dat u de wettelijke samenwoonst bent komen beëindigen. Daarmee gaat u naar een deurwaarder om het te laten betekenen. Pas nadat de dienst burgerzaken het bewijs van betekening door de deurwaarder ontvangt, gaat de beëindiging van de wettelijke samenwoonst in.

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

  • uw identiteitskaarten