Wettelijk samenwonen

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Er blijven wel belangrijke verschillen tussen wettelijk samenwonen en huwen (en tussen wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen). Het is dan ook belangrijk u grondig te informeren!

Voorwaarden

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie hebt.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
 • niet gehuwd bent;
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe gaan we te werk?

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

We raden u aan voorafgaand juridisch advies in te winnen. Contactgegevens van advocaten en notarissen vindt u hieronder.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden;
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente;
 • door het huwelijk;
 • door het overlijden van één van de partners.

Heeft u later een bewijsstuk nodig?

U vraagt het bewijs van wettelijke samenwoonst eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die u naar het thuisloket brengt.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kunt u het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

 • 5 euro voor de registratie
 • 10 euro voor de beëindiging.

In het geval van een éénzijdige beëindiging moet u daar ook de kosten voor de deurwaarder bijtellen.

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kunt u daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden
 • Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.
 • Heeft u als Belg een tijd in het buitenland verbleven, dan moet u zelf een bewijs van ongehuwde staat voorleggen, afgeleverd door de autoriteiten in het land of de landen waar u heeft verbleven.
 • Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):
  • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming;
  • een attest van ongehuwde staat;
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent;
  • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent.

Meer info

 • Brochure over wettelijk samenwonen en huwen van de orde van de notarissen.
 • Voor een adviesgesprek kunt u terecht bij een advocaat of een notaris. U vindt ook contactgegevens via onze bedrijvengids.
 • Het Sociaal Huis geeft gratis juridisch advies.