Werkgroep Mantelzorg

Op initiatief van LDC d’ Ontmoeting en de dienst ouderenbeleid willen we van start gaan met een ‘Werkgroep Mantelzorg’. We willen onderzoeken wie er in onze gemeente mantelzorger is en wat hun reële noden, vragen, problemen en bezorgdheden zijn.

De groep (kwetsbare) ouderen neemt steeds toe, de zorgvraag stijgt en het zorgaanbod is vaak onbekend of onbereikbaar. Bij de toenemende aandacht voor de vermaatschappelijking van de zorg en buurtgerichte zorg neemt de mantelzorger* hoe langer hoe meer een belangrijke rol op.

Het is een goede zaak dat mantelzorgers de waardering en het respect krijgen die ze verdienen. Maar de vraag is of zijzelf voldoende ondersteund worden zodat hun draaglast en draagkracht in evenwicht kunnen blijven.
Op initiatief van LDC d’ Ontmoeting en de dienst rond ouderenbeleid willen we daarom van start gaan met de ‘Werkgroep Mantelzorg’. We willen onderzoeken wie er in onze gemeente mantelzorger is en wat hun reële noden, vragen, problemen en bezorgdheden zijn. Vandaaruit bouwen we concrete projecten en acties uit om mantelzorgers meer te ondersteunen en te begeleiden.

Hebt u ervaring en/of expertise rond mantelzorg en wilt u graag meewerken?
Neem dan voor 31 december contact op met Ann Knuts of Lydia Leys via het nummer 016 85 30 20 of ldc.dontmoeting@sociaalhuisherent.be.

*Als mantelzorger biedt u hulp of zorg aan iemand die vanwege ziekte, handicap of ouderdom zorgbehoevend is. Die iemand kan uw familie zijn, een vriend(in) of buur en die hulp gebeurt op regelmatige basis.

donderdag 21 november 2019 16.08 u.