Werken AWV en Aquafin, Brusselsesteenweg tussen Aardeweg/Toverbergstraat en Molenbeek (gemeentegrens met Kortenberg)

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Ze bouwen installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Op dit ogenblik hebben ze plannen voor een rioleringsproject in jouw buurt in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Herent.

Klik op onderstaande linken voor meer info:
https://www.wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-riolering-wegdek-en-vrijliggende-fietspaden-op-de-brusselsesteenweg-tussen-het

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/rioleringswerken-in-je-buurt/21588-verbindingsriolering-sanering-lp-terbankbosweg