Werken voetpad en parkeerplaatsen Kapelstraat

Het voetpad en de publieke parkeerplaatsen worden aangelegd door aannemer Rezuni. Normaal gezien en als het weer meezit wordt er gewerkt in de periode van 4 tot 30 september 2019. De aannemer werkt van 7 tot 18 uur.

Er wordt een wegomlegging ingericht. Zie daarvoor het bijgevoegde plannetje.
De gemeente maakt ook speciale afspraken met de aannemer in verband met de nabije school ‘De Kraal’.

Voor meer informatie belt u 016 85 30 20 of mailt u naar johan.hanssens@herent.be.