Werken voetpad en parkeerplaatsen in Kapelstraat

Aannemer Rezuni werkt normaal gezien en als het weer meezit in de periode van 4 tot 30 september 2019 van 7 tot 18 uur aan de onpare kant. Er wordt een wegomlegging ingericht. In de Kapelstraat is er eenrichtingsverkeer vanaf het kruispunt Elststraat met Kapelstraat richting Karrestraat.

Met de aannemer zijn speciale afspraken gemaakt voor de school in de buurt.

Voor meer informatie belt u 016 85 30 20 of mailt u naar johan.hanssens@herent.be.

Raadpleeg het stratenplan opĀ www.herent.be voor info over (wegen)werken met hinder.

maandag 19 augustus 2019 15 u.