Werken AWV N26 tussen Buken en Omleiding

Het Vlaamse Gewest plant herinrichtingswerken langs de N26 tussen Buken en Omleiding waarbij betere fietspaden, veilige oversteekplaatsen en nieuwe riolering worden aangelegd.

Infovergadering 17 oktober 2016

De eerste versie van de plannen voor de werken langs de N26 tussen Buken en Omleiding met inbegrip van de toekomstige rotonde noord aan de aansluiting van de Mechelsesteenweg met de Omleiding zijn toegelicht op een infovergadering op 17 oktober 2016. Ook de onteigeningsprocedure voor de bewoners langs de werken stond op de agenda. De plannen zijn nog niet definitief en AWV kan nog niet zeggen wanneer de herinrichting wordt uitgevoerd.

Infovergadering 1 juni 2017 ondernemersraad

Voor de handelaars heeft de ondernemersraad een infovergadering georganiseerd m.m.v. AWV en Unizo. Onderstaand vindt u de presentatie van AWV. Unizo heeft toelichting gegeven over de regeling bij eventueel inkomstenverlies. Geef 'hinder' in als zoekwoord.

Informatie maart 2018

Zodra er een detailplanning is voor de verschillende fasen van de herinrichting, zal Wegen en Verkeer daarover communiceren. Sowieso vindt u meer info over de herinrichting van de N26 op www.wegenenverkeer.be/herent.

Informatie zomer 2019

Mechelsesteenweg (N26): voorbereidende werken nutsmaatschappijen en AWV

Op 19 augustus beginnen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen te vervangen en te verplaatsen voor de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26).

Fluvius (vroeger Eandis) is piloot voor alle nutsmaatschappijen binnen dit project. Voor meer informatie surft u naar www.fluvius.be of belt u het callcenter van Fluvius op 078 35 35 00.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in juli met voorbereidende werken op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komen. Voor de herinrichting breken ze enkele van hun oude districtsgebouwen af. Ongeveer 30 bomen langs de Mechelsesteenweg moeten worden gerooid. Zij zullen nadien worden vervangen. De werf ligt naast de rijbaan en zal slechts beperkte hinder veroorzaken.

Volg de meest recente planning van de werken op de website van AWV.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.