Werken N26 tussen Buken en Omleiding

Het Vlaamse Gewest plant herinrichtingswerken langs de N26 tussen Buken en Omleiding waarbij betere fietspaden, veilige oversteekplaatsen en nieuwe riolering worden aangelegd.

Informatie maart 2018

Zodra er een detailplanning is voor de verschillende fasen van de herinrichting, zal Wegen en Verkeer daarover communiceren. Sowieso vindt u meer info over de herinrichting van de N26 op www.wegenenverkeer.be/herent.

Infovergadering 1 juni 2017 ondernemersraad

Voor de handelaars heeft de ondernemersraad een infovergadering georganiseerd m.m.v. AWV en Unizo. Onderstaand vindt u de presentatie van AWV. Unizo heeft toelichting gegeven over de regeling bij eventueel inkomstenverlies. Geef 'hinder' in als zoekwoord.

Infovergadering 17 oktober 2016

De eerste versie van de plannen voor de werken langs de N26 tussen Buken en Omleiding met inbegrip van de toekomstige rotonde noord aan de aansluiting van de Mechelsesteenweg met de Omleiding zijn toegelicht op een infovergadering op 17 oktober 2016. Ook de onteigeningsprocedure voor de bewoners langs de werken stond op de agenda. De plannen zijn nog niet definitief en AWV kan nog niet zeggen wanneer de herinrichting wordt uitgevoerd.