Werken N26 tussen Buken en Omleiding

Het Vlaamse Gewest plant herinrichtingswerken langs de N26 tussen Buken en Omleiding waarbij betere fietspaden, veilige oversteekplaatsen en nieuwe riolering worden aangelegd.

Infovergadering 17 oktober 2016

De eerste versie van de plannen voor de werken langs de N26 tussen Buken en Omleiding met inbegrip van de toekomstige rotonde noord aan de aansluiting van de Mechelsesteenweg met de Omleiding zijn toegelicht op een infovergadering op 17 oktober 2016. Ook de onteigeningsprocedure voor de bewoners langs de werken stond op de agenda. De plannen zijn nog niet definitief en AWV kan nog niet zeggen wanneer de herinrichting wordt uitgevoerd.

Infovergadering 1 juni 2017 ondernemersraad

Voor de handelaars heeft de ondernemersraad een infovergadering georganiseerd m.m.v. AWV en Unizo. Onderstaand vindt u de presentatie van AWV. Unizo heeft toelichting gegeven over de regeling bij eventueel inkomstenverlies. Geef 'hinder' in als zoekwoord.

Informatie maart 2018

Zodra er een detailplanning is voor de verschillende fasen van de herinrichting, zal Wegen en Verkeer daarover communiceren. Sowieso vindt u meer info over de herinrichting van de N26 op www.wegenenverkeer.be/herent.

Voorbereidende werken tijdens Hemelvaartweekend: 29 mei tot 4 juni 2019

Het wegdek van de Mechelsesteenweg tussen de Acacialaan en de Weggevoerdenstraat wordt volledig heraangelegd om de rijweg te versterken voor het vele en zware verkeer dat er dagelijks rijdt. De aannemer zal de bestaande verharding uitfrezen en asfaltwapening toevoegen om wegdek sterker te maken dan voorheen. Nadien worden nieuwe onderlagen en toplagen in asfalt aangelegd en krijgt de weg ook nieuwe markeringen.

In overleg met gemeente Herent wordt er gewerkt tijdens het verlengde weekend van O.-L.-H.- Hemelvaart. Van woensdagavond 29 mei om 20 uur tot en met dinsdag 4 juni om 6 uur. Om de hinder te beperken wordt er vijf dagen lang dag en nacht gewerkt en zijn de werken gefaseerd per rijrichting. Wie richting Mechelen wil rijden zal dat hele weekend via de snelwegen moeten omrijden. Aansluitende winkels en zijstraten op de Mechelsesteenweg (N26) binnen dit traject zijn dan afwisselend bereikbaar.

Start werken woensdag 29 mei (20 uur): rijrichting Mechelen afgesloten voor verkeer

  • Rijrichting Leuven blijft open op 1 rijstrook.
  • Zijstraten en handelszaken kant oneven huisnummers zullen niet bereikbaar zijn.
  • Verkeer van Leuven naar Mechelen omgeleid via de snelwegen E314-E40-R0-E19.
  • Lokaal verkeer kan via de ring van Leuven langs Brusselsesteenweg (N2) naar centrum Herent.
  • Belangrijk: van donderdagavond 29 mei (20 uur) tot zaterdag 1 juni zal de Bijlokstraat afgesloten zijn. De achtergelegen wijken (‘s Herenwegveld, Keierveld, Blauwe stap, Langehof, Borneveldstraat…) zijn dan enkel bereikbaar langs de kleine spoortunnel op de Bijlokestraat aan de kant van woonzorgcentrum Betlehem.

Start werken zaterdag 1 juni: rijrichting Mechelen blijft afgesloten voor verkeer

  • Rijrichting Leuven wordt geleid over de vernieuwde rijstrook richting Mechelen.
  • Zijstraten en handelszaken kant even huisnummers zullen niet bereikbaar zijn.
  • Verkeer van Leuven naar Mechelen blijft omgeleid via snelwegen E19-R0-E40-E314.
  • Lokaal verkeer kan via de Brusselsesteenweg (N2) en ring (R23) naar centrum Herent.

Ten laatste dinsdag 4 juni om 6 uur zijn de werken beëindigd. Wegen en Verkeer wil de omwonenden en handelaars op voorhand bedanken voor hun geduld en begrip.

Volg de meest recente planning van de werken op de website van het Agentschap Wegen & Verkeer